The Trueman Show #42 Marcel Messing

The Trueman Show #42 Marcel Messing

User Photo
Nikon the Meganoite

4 months
8 Views
Share Download
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. Login
0 0
Category:
Description:
The Trueman Show #42 Marcel Messing

SIDENOTE: ENGLISH SUBTITLES WILL BE ADDED TOMORROW BEFORE 5PM. IN THE NEXT COMING WEEKS ALL OLD PODCASTS WILL BE SUBTITLED AS WELL, AS ALSO ALL THE NEW PODCASTS.

For English check below. Want to help translate? Please send an e-mail to info@jornluka.com

Bezoek www.jornluka.com. Alle content die ik maak is gratis. Als je het tof vindt wat ik maak, doneer dan zodat we steeds meer en betere content kunnen maken. Wil je iets anders bijdragen? Ook dat kan. Mail me dan: info@jornluka.com. Dank jullie wel voor jullie steun. Jullie maken The Trueman Show en onze tours mogelijk!

Voor deze 42ste aflevering zijn we (wederom) afgereisd naar het zuiden van Frankrijk, naar een klein dorpje in de Pyreneeën. We zien hier uitgenodigd door de legende Marcel Messing himself. Voor de tweede keer wel te verstaan want Marcel had nog een hoop dingen te bespreken waar we de vorige keer niet aan toe zijn gekomen.
Ditmaal zaten we niet in zijn woonkamer, maar zaten we in zijn indrukwekkende bibliotheek. Tijdens ons eerste bezoek kregen we al een uitgebreide rondleiding. Mijn mond viel letterlijk open van verbazing. Wat een kennis daar opgeslagen ligt is ongelooflijk. Een walhalla voor mensen die zich verdiepen in hoe onze wereld in elkaar steekt. Marcel leest zelf 3 boeken per dag, dus een uitgebreide bibliotheek is dan ook broodnodig. Ontzettend dankbaar dat we op deze inspirerende plek het gesprek hebben kunnen laten plaatsvinden.

In dit gesprek zijn Marcel en ik dieper ingegaan op wat ons precies in de toekomst (ook op korte termijn) te wachten zal staan en sinds hij na het schrijven van zijn boek Worden Wij Wakker in 2006 zo een beetje op elk punt gelijk heeft gekregen hoor ik de man graag aan. Zo gaat het over HAARP, fake alien invasion etc. Hij vertelt niet alleen wat ons te wachten staat ook wat wij nou kunnen doen om ons voor te bereiden. En dan met name in spirituele zin. De weg naar binnen. Het wegstrippen van je opgebouwde persoon. Je ego. Je zelf bevrijden uit de mentale gevangenis. De rol van spiritualiteit en daarmee ook de invloed van valse spiritualiteit/spiritual bypassing en new age.

Bijna elk gesprek wat ik voer inspireert mij wel op een bepaalde manier, maar deze helemaal. Alle woorden die hij sprak over spiritualiteit, ego en de weg naar binnen kwamen keihard binnen. Ik voelde elke letter ervan. Wellicht ook omdat ik voel dat dit de weg is, de weg naar echte bevrijding, maar ook zelf hier nog niet genoeg werk voor verricht. Een spiegel die ik nodig had en ik denk ook meer mensen kunnen gebruiken.

Vond je het tof? Abonneer je dan op mijn kanaal en like de video en deel hem met je vrienden en op social media. Samen laten we het echte geluid groeien!


All the content I make is available for free. If you like what I do, please donate so that we can continue to make more and better content. Would you rather help out differently? That’s possible too: send me an email at info@jornluka.com. Thank you for your support. You make the Trueman Show and our tours possible!

For this 42nd episode, we (once again) travelled down to the south of France, to a small village in the Pyrenees. We were invited by the legendary Marcel messing himself. For the second time, Marcel still had plenty to discuss that we did not get to last time.

This time we didn’t sit down in his living room, but instead settled down in his impressive library. During our first visit, he’d given us an extensive tour of the library. My jaw was literally on the floor in astonishment. It’s unbelievable how much knowledge is stored there. A Valhalla for those who try to understand the way the world truly works. Marcel himself reads three books a day, thus an extensive library is a necessity. I’m very grateful our conversation could take place in such an inspiring location.

In this conversation, Marcel and I elaborated on what exactly awaits us in the future (including the near future). As he has been right on nearly every point made in his 2006 book Worden Wij Wakker (We Awaken), I gladly hear him out. We discussed \ the HAARP, the fake alien invasion, etc. He not only tells us what awaits us but also what we can do to prepare us for it. Particularly in the spiritual sense: The path inside. The stripping away of your fabricated person. Your ego. To free yourself from the mental prison. The role of spirituality and with that the influence of false spirituality/spiritual bypassing and new age.

Almost every conversation I have inspires me in one way or another, but this one especially. All the words he spoke about spirituality, ego, and the path inside hit home hard. I felt every letter. Perhaps because I feel that this is the way, the way to true liberation. But also because I still have a lot of work to do myself in this area. It was a mirror that I needed, one I think can be helpful to many others.

#JORNLUKA #MARCELMESSING #SPIRITUALITEIT #PODCAST #GESPREK #INTERVIEW #TALK #TRUEMANSHOW #GOED #KWAAD #HAARP

Comments:

Comment
Up Next Autoplay