Wat is liegen, wie is leugenaar?

Het lijkt heel simpel: liegen is een werkwoord, het is niet de waarheid zeggen.

Liegen is een onderdeel van bedrog, bedriegen is met opzet misleiden. Na bedrog volgt vaak de leugen om het bedrog zo lang mogelijk te verhullen.

Je hebt "beroepsleugenaars", woordvoerders, politici en zogenaamde nieuwsbrengers, of lezers. Je hebt ook pathalogische leugenaars, terwijl liegen niet een ziekte is, maar een symptoom. De pathologische leugenaar heeft dus wel een "ziekte" (vaak een laag zelfbeeld wat met leugens gecompenseerd moet worden), maar liegen zelf is net zo min een ziekte als bijvoorbeeld fantaseren, of fictieve verhalen schrijven of vertellen.

Ik wil het hier niet hebben over de beroepsleugenaars, ze zijn door de eeuwen te vinden onder vele namen zoals profeten (grieks voor woordvoerders, "spreken voor") en ad vocaten (latijn voor woordvoerders, "toegevoegde stem"). Voor de beroepsleugenaar geldt (bijna) altijd; "wiens brood men eet, diens woord men spreekt". Beroepsleugenaars worden in feite betaald voor het liegen. Beroepsleugenaars hebben geen problemen met het verdraaien van de waarheid, net zo min als de prostituee moeite heeft om haar lichamelijke hand- en spandiensten (op het sexuele vlak) te verlenen voor geld. Voor velen is dat laatste wel immoreel, maar liegen niet. Voor de schepper is het het laatste minder immoreel dan het eerste, sterker, aan liegen is het achtste gebod gewijd, "gij zult geen valse getuigenis afleggen", "niet liegen". Of het de schepper zelf is geweest, of het oeroude wijsheid is geweest weten we niet echt, maar de 10 geboden zijn wel in steen gebeiteld, dat betekent je pleegt verraad aan de oorsprong van het mens zijn en de mensheid als je één of meer geboden aan de laars lapt.

Kom ik nu bij de pathologische leugenaar, de leugenverteller pur sang, die dus lijdt aan een onderliggende ziekte. Ziekte in het algemeen ontstaat vaak op een vlak waar weinig energie (door de jaren heen) aan besteed is. Energie is in deze vergelijkbaar met liefde, stimulatie of het stimuleren van (autonome) beweging (laat dit even bezinken). Trauma's zijn verschrikkelijke energieslurpers en opgelopen trauma's hebben vroeg of laat bijna altijd ziekte tot gevolg. De allopathische geneeskunst besteedt helaas veel aandacht aan symptoom bestrijding, maar heeft weinig tijd voor het wegnemen van oorzaken van ziekte, dis - ease (on - gemak). Een analogie: (kort door de bocht), een arts die de pijn in de voet bestrijdt (zodat je verder kunt lopen), maar de splinter in de voet niet verwijdert. Ik zeg kort door de bocht, omdat een arts een splinter kan zien, hij zal snappen dat de splinter de oorzaak is van de ontsteking in jouw voet, maar bij alle "onzichtbare" oorzaken, gaat men al vrij snel naar allopathische "behandeling", symptoom bestrijding. Het tegenovergestelde in deze is de homeopathische behandeling, op zoek gaan naar de oorzaak van de balans verstoring (homeo = gelijk of balans). Een (pathologische) leugenaar kan dus niet behandeld worden, behalve misschien door sedatie, het symptoom (liegen) bestrijden door "plat spuiten", het "numbifiseren".

De liegende mens (homo mentiens) is in grotere getale op de aardbol dan de wetende mens (homo sapiens)! Laat ook dit even bezinken. Er bestaan heel weinig wetende mensen, simpelweg omdat de kennis, de waarheid (en dus vrijheid) aan de mensheid is ontnomen. Dat wat wij (universele) kennis noemen is een druppel op de plaat van de kennis afkomstig van de universele bron. Ook op aarde liggen sleutels die toegang geven tot bepaalde kennis, maar die is niet beschikbaar voor de doorsnee mens. Nu wordt het probleem duidelijk, de mens die zich wetende mens waant, is per definitie een leugenaar (niet in staat tot het vertellen van de waarheid) in de ogen van de allerhoogste bron van kennis en het handjevol ingewijden die toegang hebben tot deze bron. En binnen de soort van liegende mensen zijn gradaties, van compleet onwetend maar volkomen beseffend, tot veinzend vol kennis te zijn, maar weten dat het uit de duim gezogen lariekoek is. En dat het lariekoek is kan bijna altijd bewezen worden met het tegenovergestelde van elke bewering, 98% van wat wij denken te weten (weten-schap), zijn aan elkaar geplakte losstaande blokjes theorie neergestrooid op het drijfzand. Hoe zwaarder de theorie, des te spoediger zal het wegzinken. 'Geen enkele theorie houdt stand in het drijfzand', zou mijn motto kunnen zijn.

Ik heb niet zoveel moeite met onwetende liegende mensen, ze zijn vaak zachtmoedig en dus gezegend. Ik heb meer moeite met mensen die weten dat ze liegen en hun overtuiging (aan elkaar geregen leugens) met een bepaalde vorm van verbale of zelfs fysieke agressie aan anderen proberen op te dringen, of verkopen. Vroeger had ik medelijden met deze agressievelingen, maar later besefte ik hoe ze de wereld van anderen verduisteren, letterlijk en figuurlijk. Ik begon ze te mijden, maar zoals altijd, hoe meer je iets mijdt, hoe meer je het aantrekt, alsof de duvel ermee speelt.

De enige manier om de liegende mens te trotseren is een volkomen neutrale (rimpelloze) houding ten opzichte van alles wat ze over je heenstrooien. Hoe meer nihil je bent, hoe eerder je verlost bent. Jouw vibratie, jouw radiatie volkomen nul. En zelfs dan is het niet gezegd, dat ze jaren later, uit het niets, voor de zoveelste keer proberen jou uit balans te brengen, je was inmiddels namelijk niet meer op jouw hoede. Maar ook jaren later, gebruik de onverwachte confrontatie ten eigen voordele. Zie het als een test, regelrecht vanuit de bron, hoe dicht ben jij tot die bron gekomen, ben je nog uit balans te brengen met leugens?

 

 

Bestrijd niet de leugens, de leugenaar, maar werk aan jouw eigen waarheid. Ga op zoek naar de bron, die in feite in onszelf zit. De leugenaar is als een mot rondom een lichtbron, je kunt ze aantrekken net zolang totdat jouw licht, jouw lamp te heet of te fel wordt.

Hoe herken je een leugen of een leugenaar?

Deze opsomming maak ik ook een beetje voor mijzelf, ik trap er soms toch weer in, dat is verloren energie en dus ziekmakend.

 1. Een verhaal wat algemeen is, zonder feiten, namen, tijd of plaats, oncontroleerbaar (zo wordt gedacht), is vaak een leugen.
 2. Een leugenaar zet zichzelf in verhalen vaak neer als HELD, of als SLACHTOFFER, de leugenaar is bijna nooit "grijs", een observant, of iemand die er niet toe doet in het verhaal.
 3. Een verhaal wat niet over zichzelf gaat, gaat vaak over de mensen die hun respect en waardering voor de leugenaar hebben uitgesproken, de leugenaar zorgt er wel voor dat je die mensen die zich zo vol lof uitspreken niet kent, of nooit zult ontmoeten.
 4. De leugenaar is onvoorspelbaar in afspraken en beloftes. Bovendien als je het tijd geeft, veranderen afspraken of beloftes altijd ten nadele van jou. Zo wordt een voorschot die binnen enkele dagen zal worden terug betaald, uiteindelijk uitgesmeerd over jaren, niet volledig terug betaald en wordt het restant ineens "woekerrente" genoemd en ben jij ineens een "woekeraar" wiens nek dichtgeknepen wordt door de leugenaar en zijn (onderwereld) vrienden.
 5. De leugenaar kent buiten jou eigenlijk alleen maar succesvolle mensen, dat heet: miljonairs en mensen met een titel, of van adel. Dat de leugenaar de aandacht ook aan jou schenkt is niet echt te verklaren.
 6. Het verhaal van een leugenaar bevat weinig feiten of details, maar als ze er in zitten, dan veranderen de feiten en details in de loop van de tijd, of als de leugenaar hetzelfde verhaal ook aan anderen vertelt. Het kan gaan om geldbedragen, het weer, algemene aantallen, tijdsduur, etc., etc. Wil je een leugenaar betrappen, controleer dan soms het verhaal bij een ander dan de leugenaar zelf.
 7. Leugenaars geven nooit een leugen toe, ze bewegen hemel en aarde, halen alle getuigen erbij (die jij niet kent) en zweren zelfs op moeders graven. De leugenaar die bewijs moet leveren van de feiten die ze met hun domme hoofd hebben gegeven, zal (kennelijk) niet begrijpen hoe de leugen te bewijzen, het is immers lang geleden, getuigen zijn inmiddels overleden, of de bewijzen liggen op onmogelijke plaatsen, ze kunnen er met geen mogelijkheid bij, zelfs niet als je ze jaren geeft om de bewijzen te leveren, ze zullen die jaren gebruiken in de hoop dat je vergeet dat ze leugenaars zijn. 
 8. Helaas is de leugenaar onverbeterlijk, eens een leugenaar, altijd een leugenaar lijkt in 99% op te gaan. Met dieven ligt dat percentage beduidend lager, omdat dieven een carriere switch kunnen maken. Dat kunnen leugenaars niet. Liegen is als zuurstof, zonder zuurstof gaan ze dood, zo eindigt de leugenaar meestal ook, geisoleerd en in een web van zelfgesponnen verstikkende leugens.
 9. Zoals ik hierboven al beschreef, er zijn gradaties. Met een zachtmoedige leugenaar valt uitstekend te leven, de zachtmoedige leugenaar liegt uit onwetendheid, dat kan zelfs aandoenlijk zijn. De doorgewinterde leugenaar is echter een energie-zuiger, een opgeblazen ego die niet schroomt agressie en geweld toe te passen als je hun "fantasie-wereld" in twijfel trekt. 
 10. Een discussie voeren met een leugenaar is niet mogelijk, simpelweg omdat ze hun argumenten, feiten en voorbeelden ter plekke kunnen en zullen opdissen uit een put vol leugens. Op die manier overvoeren ze jou met zoveel ruis, dat je onmogelijk rustig één voor één jouw standpunten op gedegen wijze kunt beargumenteren. Een andere energie zuigende manier van discussieren is alle wijsheid, die je in jouw leven hebt opgedaan, af te doen als niet wetenschappelijk bewezen, of gewoon een inverse op jouw wijsheid toe te passen terwijl je weet dat de leugenaar er nog nooit in zijn leven ook maar 1 seconde over heeft nagedacht. Zodra je merkt dat je moe wordt van het discussieren, STOP onmiddelijk het gesprek en zet de leugenaar buiten, of ga zelf weg in het geval je bij de leugenaar op bezoek bent. Woon je al samen, of ben je al verbonden, bereid een scheiding voor en vertrek. Een leugenaar kent weinig emotie of empathie, is niet in staat om oprecht liefde te doneren, vrij en zonder weerhaken, je zult nimmer liefde van een leugenaar ontvangen, slechts zoete leugens! De mensen die samen leven met een leugenaar en nu reageren met: "Ja maar", ik ken al uw argumenten, de leugenaar kent ze ook en maakt daar misbruik van. De "ziekte", of oorzaken die maken dat mensen liegen, is dezelfde ziekte die maakt dat deze mensen leeg zijn van binnen en zich moeten vullen met energie van jou.
 11. Je kunt een leugenaar betrappen, tientallen keren, ze blijven liegen. Ik zeg het weer; een leugenaar verandert niet het gedrag, zal het hooguit op een andere manier nog eens proberen.
 12. Een leugen klinkt vaak aannemelijker dan de waarheid! Een leugenaar stemt het verhaal vaak af op jouw interesses, hobbies, of levenservaringen. De leugenaar bestudeert "slachtoffers" goed, alvorens ze na benadering ook in te palmen. Hier heeft de leugenaar iets wat lijkt op de charmes van een psychopaat.
 13. Je hoort vaak jouw eigen levensverhalen die je de leugenaar vertelde terug in een iets andere setting, maar met precies dezelfde motieven. Het lijkt alsof je naar een remake van jouw eigen film zit te kijken (luisteren in dit geval).
 14. De chronologische logica ontbreekt in alle verhalen die de leugenaar besluit te vertellen. Je zult heel vaak denken: "waarom vertelt hij/zij dit nu pas (ineens drie of vier familieleden poppen op, of  nog nooit vermelde (hele intieme) vrienden, terwijl je elkaar (en elkaars familie) al jaren denkt te kennen)?". Of: "waarom heb je mij dit (juist) niet verteld toen dit enige tijd terug ter sprake kwam?". Dit komt eigenlijk omdat de leugenaar liever niet improviseert, want improvisatie is spontaniteit en met spontaniteit verliest de leugenaar de controle. Besef dat een leugenaar aan jou een op maat gemaakte fantasie-wereld toont en dat de leugenaar daar soms uren, dagen, maanden, ja zelfs jaren aan werkt. Een relatie met een leugenaar kan ook nooit (spontaan) groeien, omdat de voeding niet liefde is, maar een surrogaat voeding die langzaam opraakt. Hoe meer je de leugens doorziet, hoe meer je beseft dat alles een lege bubbel was, een illusie. Elke relatie met een leugenaar die je niet volledig verbreekt, zal dooretteren totdat jij er ziek van wordt en er aan onderdoor gaat. Vergeet nooit dat jij al vanaf dag één de (goedgelovige) prooi was van de leugenaar.
 15. Uiteindelijk ontbreekt alle logica als een leugenaar (door iedereen) is ontmaskerd. Als aangeschoten wild zal de ontmaskerde leugenaar zich terugtrekken in vergetelheid en schaamte. Alles waar de leugenaar als kind al bang voor was komt nu terug als levendige herinnering. De leugenaar die het kind in zichzelf kan omarmen en geruststellen, zal uiteindelijk beseffen dat alle angst en dus ook alle leugens onnodig zijn geweest. Een tot inkeer gekomen leugenaar zal NOOIT een ander meer lastig vallen met leugens, hooguit met nederige excuses voor het leed wat de leugenaar de ander ook heeft aangedaan. De leugenaar die niet tot inkeer komt zal zelfs op het sterfbed nog een ander de schuld geven van de eigen kanker, ze zijn nu helemaal de held en het slachtoffer als ze hun laatste adem uitblazen.
 16. Een leugenaar die zegt volkomen tot inkeer gekomen te zijn, verlicht te zijn, de wijsheid te omarmen en de waarheid boven alles lief te hebben en desondanks ook maar met één nagel van een pinkvinger toch even een milli-seconde beschuldigend naar jou wijst, is nu nog gevaarlijker en leugenachtiger dan ooit. De leugenaar heeft in dit geval namelijk een verbond gesloten met het rijk van de demonen, de archonten. De leugenaar is dan reddeloos en zielloos verloren. Nu begrijp je waarom naast het doden en onteren, ook het liegen in de ogen van de schepper allen even gruwelijk zijn.

decaloog

Decaloog door Jekuthiel Sofer, 1768

Is een leugenaar dan hetzelfde als een psychopaat of sociopaat?

Liegen is geen ziekte, het is een symptoom. Een leugenaar is niet per sé een psycho- of sociopaat. Maar sociopaten en psychopaten zijn vaak wel doorgewinterde leugenaars! Herken je het constante liegen van een medemens en heb je er last van, bestudeer dan eerst de lijst met eigenschappen van gedragstoornissen, je komt er dan snel achter hoe een verknipte jeugd, in de meeste gevallen, zich uiteindelijk heeft ontwikkeld in het afwijkende gedrag van de volwassene. Het lijkt alsof iedereen een beetje afwijkt, of in elk geval de weg een beetje kwijt is, het spoor bijster. Dat kan ik alleen verklaren met het feit dat er opzettelijk is gewerkt aan het dom houden, of dom maken van de mensheid. Eeuwenlang, misschien zelfs langer, is de kennis omtrent onze afkomst, ons doel en onze kwaliteiten als geincarneerde zielen, verborgen gehouden, vernietigd en/of in obscuriteit gedompeld. Het grootste gedeelte van de mensheid wordt momenteel geconfronteerd met de grootste leugens ooit. Ook hier geldt dat je leugens en leugenaars niet moet proberen te bestrijden, je kunt leugens en leugenaars aangrijpen om jouw eigen waarheid te vinden, de waarheid in jou, en je zou de juiste nul, nihil houding richting leugenaars kunnen aannemen. Als iedereen gewoon de bron in zichzelf zoekt en vindt, zal de gevonden waarheid alle leugens en leugenaars doen laten verdwijnen. In waarheid kan geen leugen bestaan.

 

Wat is liegen, wie is leugenaar?

Wat is liegen, wie is leugenaar?

User Photo
Nikon the Meganoite

6 months
9 Views
Share
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. Login
0 0
Category:

Comments:

Comment
Up Next Autoplay