Zomaar een reactie

Leuk gedaan: Nu in het kort samengevat. Alles, maar dan ook alles in het Omniversum volgt hetzelfde patroon. De perfecte vorm is de 'sphere' (bol), de inverse daarvan is de thorax (donut). het gat in de donut is altijd een zwart gat, een black hole. De radius van een bol pulseert, radiation is electromagnetisme, de bovenkant is blauw (magnetisme), de onderkant is rood (elektriciteit, zie ook de magneet, blauw en rode polen). Wat naar buiten uitstraalt keert weer terug naar het centrum, het zwarte gat dus, dit is gravitatie (onze zwaartekracht). Ons universum is een pulserende thorax, maar wij 'zien' een sphere een bol dat uitdijt, we zien dus een stukje, want het universum ademt als het ware. Ik zeg dus ook gelijk maar even dat de Big Bang theorie onzin is, sowieso omdat je geen knal hoort in het Vacuüm. Het centrum van het universum is (net als alles in het omniversum) een zwart gat. Alles wat zich vormt in ons universum vormt zich volgens een drie-eenheid, centrum (zwart gat), thorax (geest), sphere (lichaam). 'As above so below', dus op de eerste plaats: massa is een illusie, massa ontstaat als het zwarte gat van de proton gaat samenspelen met een elektron. Alles komt hier uit voort. Wat wij massa noemen is in werkelijkheid vertraagd licht, een klein deel van het elektromagnetische spectrum. De meest simpele dans tussen proton en elektron, wij stellen dit voor als een protondeeltje en elektrondeelte, noemen wij H (Hydrogen, waterstof), het gehele universum is opgebouwd uit H. Beetje simplificerend gezegd, als twee H-tjes samen gaan dansen, kunnen ze He vormen, 2 protonen, 2 elektronen, Helium. Dit noemen wij een ster, oftewel onze zon. Wij zien de zon als een bol, in werkelijkheid is het centrum van de zon een zwart gat, waar H wordt omgetoverd tot He. Mocht alle H op zijn en er alleen He overblijven dan zal He worden omgetoverd tot C (Carbon), dan tot Ne (Neon), O (oxygen), Si (Silicon) en tot slot Fe (ferrow, ijzer), wij denken dan mooi een grote bol (massa) ijzer te zien, maar massa bestaat niet, massa is een illusie, net als tijd* In ons brein zit ook een 'zwart gat' de pineal gland, de pijnappelklier. Ons brein zelf vorm een thorax, met in het centrum dus dit zwarte gat. Op dit zwarte gat komen 5 senses uit (zintuigen) die het 'universele' veld voeden met de door ons opgedane elektromagnetische informatie (voelen, ruiken, zien, proeven, horen). Zo geven wij, net als de proton/elektron, informatie aan het elektromagnetische informatie veld wat weer terug wordt gekoppeld als informatie en terecht komt in onze pijnappelklier (onze perceptie van de wereld is dus wat wij er zelf van maken), die er dan de nodige hormonen tegenaan gooit om er voor te zorgen dat wij blijven pulseren en niet uit balans raken. We zijn dus eigenlijk universele bio-energetische wezens in een 'bio-suit', die dag in dag uit de wereld verkennen, ervaring en kennis opdoen, en dat doorgeven aan het universele informatieveld en dat dan weer terug gekoppeld krijgen in onze bio-suit en bio-energie. Als we sterven, nou ja, overgaan, dan stappen we uit ons 'ruimte pak' en kunnen eventueel weer in een nieuw pak terug keren om onze exploratie opdracht op deze planeet voort te zetten. Dood bestaat dus niet, net zo min als massa en/of tijd. Denk nu ook even aan onze ogen (oogbol en de pupil waardoor het licht binnenkomt, de pupil is het zwarte gat, pulserend, ja op en neer dansend met het licht). Er is discussie rondom de vraag wie nu de bio-suit heeft gecreëerd (GOD, of misschien toch wezens van een ander sterrenstelsel, de goden), of heeft verbeterd, en/of dit de enige bio-suit is die past bij 'de mens'. Een ander pulserend principe is ons hart. Wederom voor te stellen als zwart gat (gat in je hart), thorax en elektromagnetische straling (vraag om een EEG en je krijgt een idee). Nu komt het mooie, ons hart is gekoppeld aan ons brein, ook weer via de pijnappelklier (het zwarte gat van ons brein). Je begrijpt dat niet alleen 5 zintuigen een rol spelen op de informatiestromen, maar emoties als liefde en haat gaan nu deel uitmaken van het geheel aan informatie wat elke mens met het universele elektromagnetische veld deelt. Het is Nassim Haramein die (volgens mij) als eerste een singulariteit theorie heeft geponeerd, die door niemand kan worden weerlegd en alleen maar steeds meer bijval krijgt (vaak ongewild). Hij zegt, wij zijn op alle vlakken onderdeel van het universum, wij zijn het universum, wij zijn namelijk allemaal opgebouwd uit protonen, en alle protonen van het universum bevatten alle informatie (dus elk proton) van alle protonen. Moeilijk voor te stellen maar als het je lukt gaat er een universum voor je open!

*Tijd Het principe van tijd is in feite afgeleid van de zon, destijds voorgesteld o.a. als 'God v.d. Zon, God v.. Licht" Horus. Daglicht = Zon = Horus = Hour = Uur. Een 'klein deel' van Horus is een 'parta minuta'. (Minuut) Het 'tweede kleine deeltje' van Horus is 'parta minuta secunda' (Seconde). Tijd en massa bestaan niet echt, het zijn concepten. Moeilijk voor te stellen, ook weer, maar als het je lukt gaat er een universum voor je open!

Carol:

Gemarkeerd antwoord

 

Wauw! Wat een prachtige en uiterst begrijpelijke uitleg :) Refereer je aan Nassim Harramein's essay Quantum Gravity and the Holographic Mass.? Heb er 6 jaar terug e.e.a. van gelezen. Maar Scheikunde, Natuurkunde en Wiskunde zijn niet zo 'mijn' ding.
 

 

 

@Carol Vermast Ik heb geluisterd naar Nassim. Voor mij is hij de enige tot nu toe die een "100% uitleg" over het al (heel al) heeft gegeven. Scheikunde, natuurkunde en wiskunde (en de rest) komen allemaal vanaf hetzelfde punt, het zijn facetten van een geheel en daarom altijd incompleet. Het is alsof je tien verschillende gedichten over Liefde leest. Wie snapt dat wij - vooral mensen - steeds verder van de bron verwijderd raken, en snapt dat tijd en massa in feite concepten zijn die ons nog verder van de bron brengen, die snapt wat universum in omni-versa betekent. Wij zijn allemaal, wij dragen allemaal de tijdloze kennis van het universele bewustzijn. Ook zonder bio-suit kan onze bio-energie wonderen verrichten. Het is jammer dat we gevangenen zijn gemaakt van onze bio-suit en de tijd en niet meer weten hoe (virtueel) "massa" te scheppen (licht te vangen, versterking en resonantie). Onze gedachten hebben de kracht van een "kerncentrale", het is daarom dat huidige machthebbers de mensheid naar de rand van de afgrond van onwetendheid hebben gebracht. Al dat is, is met elkaar verbonden, we kunnen dat accepteren en diep tot ons laten doordringen, niet alleen hier en nu, maar in het heel-al en bij voortduring (meer dan eeuwigheid). Denk niet mijn tijd komt nog wel, want tijd bestaat niet. Wacht niet met het goede te doen, al kost het je een bio-suit (zogenaamde dood), want ja er bestaat een beloning voor het "goede" en ja er bestaat een gepaste straf voor de "kwaadaardigen". De huidige hel op aarde is het gevolg van de duizenden misdaden en leugens die wij, door de eeuwen heen, hebben gelaten voor wat het was. We deden dat uit angst, of onwetendheid. Leer jezelf kennen, zoals de Grieken al zeiden, je leert daardoor het universum, het universele. Wij zijn allemaal universum en uniek. Wij zijn daarom NOOIT uniform! Het moment dat een "geest" 1 oplossing voor diverse problemen aandraagt, uniformiteit propageert, dan moet je die geest met jouw gedachten terug stoppen in de fles! Juridisch gesproken: "Ik ben het er niet mee eens, ik ga met u geen contract aan", en wat dacht u van een aansprakelijk stellen?. Technisch gesproken: "Geef NOOIT je naam, legitimeer je NOOIT". Wie bent u?, zeg: "Ik ben!", dat is 100% de waarheid, de rest is verzonnen! De naam Carol (Karel, een niet-adellijke vrije man) mag je per ongeluk dan weer wel gebruiken, als je je dan ook als een vrij mens gedraagt!
Zomaar een reactie

Zomaar een reactie

User Photo
Nikon the Meganoite

4 months
16 Views
Share
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. Login
0 0

Comments:

Comment
Up Next Autoplay